Obecní úřad

Zápis č. 4/2020 ze zasedání zastupitelstva 29.6.2020

Do rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis č. 4/2020 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 29. června 2020.

Na programu bylo následující:

 1. Cenová nabídka č. Re_55_20 (dopravní značení)
 2. Výzva k uzavření Darovací smlouvy na vodovodní a kanalizační řad
 3. Kino na Kolečkách 2020 – náklady a výběr filmu
 4. Záměr „Celková revitalizace návsi a obecního rybníku“
 5. Závěrečný účet obce Mezouň za r. 2019
 6. Roční účetní závěrka obce Mezouň za r. 2019
 7. Roční účetní závěrka Mateřské školy Mezouň za r. 2019
 8. Přijetí dotace na stavbu chodníků z IROP – prostřednictvím výzvy MAS Jihozápad
 9. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou PJV spol. s.r.o.
 10. Chodníky – závěrečná fakturace
 11. Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu obce na r. 2020
 12. Plán práce finančního výboru na rok 2020 + informace o činnosti za r. 2019
 13. Plán práce kontrolního výboru na rok 2020 + informace o činnosti za r. 2019
 14. Cenová nabídka č. N2020359 (oplocení ČS1)
 15. Smlouva s ČEZ Distribuce o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na poz.č.parc. 271/35, 230, 234, 411/1
 16. Nabídka na dodání a výsadbu stromů zdarma v rámci akce „sázíme stromy“
 17. Ostatní (odměny, kontejner na kovy)