Nezařazené

Zápis č. 4/2018 ze zasedání zastupitelstva obce dne 28.5.2018

Do rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis č. 4/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 28. května 2018.

Na programu bylo následující: Kupní smlouva s COOP Hořovice; koupě pozemku č.parc.232/5; plánovací smlouva na zajištění stavby inženýrských sítí a komunikace; změnové listy na stavbu kanalizace č. 1 – 3; zajištění dodavatele oplocení MŠ včetně vrat; příprava výběrového řízení na poskytování služeb k provozování splaškové kanalizace; informace o výběrovém řízení na opravu komunikací III. třídy v obci; dodatek ke smlouvě o společném zadání výběrového řízení na opravu komunikace III. tř.; výběr dodavatele – chodníky; žádost o podporu Linky bezpečí; žádost o stanovení společného školského obvodu pro obec Drahelčice; žádost o podporu přípravy publikace Podzemí Berounska; zajištění zřízení dvou míst na tříděný odpad; doplňující volba člena finančního výboru; plán práce finančního výboru na rok 2018 + informace o činnosti za r. 2017; ostatní.