Nezařazené

Zápis č. 3/2018 ze zasedání zastupitelstva obce dne 30.4.2018

Do rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis č. 3/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 30. dubna 2018.

Na programu bylo následující: koupě prodejny Coop vč. poz. a stavby č.parc.10/1 a 434; spisová služba – výběr dodavatele; Pošta Partner Vysoký Újezd – finanční příspěvek; smlouva o zřízení věcného břemene pro vedení kNN v poz.č.parc. 271/35 a 410 s ČEZ distribuce; smlouva o sml. budoucí pro vedení kNN na poz.č. 312/66; řešení napojení poz. č.parc. 184/1 a areálu býv. kravína na splaškovou kanalizaci; veřejnoprávní smlouva na řešení přestupků s MěÚ Beroun; řešení vlastnictví pozemku č. parc. 400/23; plán práce finančního výboru na rok 2018; plán práce kontrolního výboru na rok 2018; smlouva o dílo – chodníky; dotace spolkům na činnost v roce 2018; ostatní: kanalizace – informace o úpravě komunikací a přesunu ČS č.2; GDPR (opatření v rámci zákona na ochranu osobních údajů); komunikace v lokalitě Na Lvech.