Nezařazené

Zápis č. 2/2017 ze zasedání zastupitelstva obce dne 3.4.2017

Obecní úřad MezouňDo rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis č. 2/2017 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 3. dubna 2017.

Na programu bylo následující: dotace z fondů Středočeského kraje; darovací smlouva na infrastrukturu p. Moravec; dodatek č. 1 ke smlouvě s VaK Beroun – vovovod, kanalizace; smlouva o zřízení věcného břemene se spol. ČEZ – poz.č.parc. 406; inventarizace za rok 2016; smlouvy s občany o poskytnutí příspěvku na infrastrukturu obce; komunikace, inženýrské sítě a dělení pozemků pro výstavbu 3 domů na poz. č. parc. 312/60, 312/61, 312/62 a 312/63; komunikace Na Lvech – nové projednávání ke stavebnímu povolení; odvodnění pozemku p. Bauer; přístupová komunikace do lokality Na Kopanině; stanovení podmínek financování vodovodu, vodovodních a kanalizačních přípojek v lokalitě Na Kopanině.