Nezařazené

Zápis č. 2/2016 ze zasedání zastupitelstva obce dne 22.2.2016

Obecní úřad MezouňDo rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis č. 2/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 22. února 2016.

Na programu bylo následující: rozpočet obce na rok 2016 a rozpočtový výhled na roky 2017-2019; rozpočet MŠ Mezouň; rozpočet regionu Český kras – Pláně na rok 2016; rozpočet DSO VYKO na rok 2016; smlouva s firmou VaK Beroun, a.s.; darovací smlouva na převzetí inženýrských sítí a komunikace – poz. č. parc. 135/192, 135/195 a 135/197; měřiče rychlosti; smlouva o smlouvě budoucí na uložení optického kabelu; hranice poz. č. parc. 67/65 a 406; hranice poz. č. parc. 345/6 a 420/11; výběrové řízení na technický dozor na stavbu splaškové kanalizace; oprava cesty na Loděnice; cenová nabídka fy Sunnymont, s.r.o. – veřejné osvětlení; smlouva na likvidaci bioodpadu se spol. AVE Kladno; projektová dokumentace na chodníky; pojmenování ulic v obci; dopravní obslužnost do Loděnic a Berouna.