Nezařazené

Zápis č. 2 ze zasedání OZ dne 20.3.2012

Obecní úřad Mezouň30.3.2012 – Na druhém veřejném zasedání obecního zastupitelstva 20. března 2012 bylo projednáno mj. následující: Rozpočet obce na rok 2012, rozpočtový výhled na roky 2013-2015, informace z jednání kontrolního výboru, informace z jednání regionu Pláně a sdružení VYKO, výzva občanům k pálení odpadů a vypouštění splašků do dešťové kanalizace. Zápis je dostupný v rubrice Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ.