Obecní úřad

Zápis č. 2/2021 ze zasedání zastupitelstva 29.3.2021

Do rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplně zápis č. 2/2021 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 29. března 2021.

Na programu bylo následující:

 1. Zadání Územního plánu Mezouň
 2. Přeložka silnice III/10125, Vysoký Újezd u Berouna-vyjádření
 3. Žádost o vyjádření ke stavbě: Mezouň, č.parc. 399/154; IP-12-6018002
 4. Žádost o vyjádření k novostavbě RD č.parc. 103/26
 5. Žádost o vyjádření k novostavbě RD č.parc. 103/24
 6. Žádost o vyjádření k novostavbě RD č.parc. 22
 7. Žádost o vyjádření k novostavbě RD č.parc. 105/11
 8. Žádost o vyjádření k novostavbě RD a garáže č.parc.st. 49
 9. Smlouva o dílo se zhotovitelem projektu „STAVEBNÍ ÚPRAVY OBECNÍHO ÚŘADU MEZOUŇ Č.P. 72 NA POZEMKU STAVEBNÍ PARCELA ČÍSLO 79, POZEMKOVÁ PARCELA ČÍSLO 347/2 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ MEZOUŇ“, vyhlášení ke dni 22.2.2021, veřejná zakázka v rámci projektu s názvem „Komunitní centrum Mezouň“, reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012740, IROP
 10. Příkazní smlouva pro Technický dozor projektu „STAVEBNÍ ÚPRAVY OBECNÍHO ÚŘADU MEZOUŇ Č.P. 72 NA POZEMKU STAVEBNÍ PARCELA ČÍSLO 79, POZEMKOVÁ PARCELA ČÍSLO 347/2 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ MEZOUŇ“, vyhlášení ke dni 22.2.2021, veřejná zakázka v rámci projektu s názvem „Komunitní centrum Mezouň“, reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012740, IROP
 11. Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu obce na rok 2021
 12. Stanovení ceny za věcná břemena pro vedení inženýrských sítí v pozemcích obce a pro související inženýrskou infrastrukturu, další věcná břemena
 13. Žádost o poskytnutí příspěvku na činnost ČSOP Rokycany
 14. Žádost o poskytnutí příspěvku na činnost Linky bezpečí