Nezařazené

Zápis č. 1/2017 ze zasedání zastupitelstva obce dne 7.2.2017

Obecní úřad MezouňDo rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis č. 1/2017 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 7. února 2017.

Na programu bylo následující: rozpočet obce na rok 2017; rozpočet MŠ na rok 2017; rozpočtový výhled obce na roky 2018-2020; rozpočet regionu Český kras – Pláně a DSO VYKO na rok 2017; dodatek stanov č. 1 regionu Český kras – Pláně; dodatek č. 1 ke smlouvě o provozování vodovodu a kanalizace; odvolání k výměru za užívání veřejného prostranství; mimořádná veterinární opatření; spoluúčast na provozování pošty na Vysokém Újezdě; komunikace Na Lvech; komunikace a inženýrské sítě na poz. č.parc. 103/8; rekonstrukce domu čp. 89; ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku před domem čp. 43.