Nezařazené

Zápis č. 1/2015 ze zasedání zastupitelstva obce dne 13.1.2015

Obecní úřad MezouňDo rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 13. ledna 2015.

Projednáno bylo následující: rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu obce na rok 2014; návrh rozpočtu obce na rok 2015; zimní a letní údržba místních komunikací; uzavření cesty do Březné; polní hnojiště U studánky; nabídka na likvidaci bioodpadů; jarní prázdniny v MŠ; pronájem pozemků č.parc. 135/106 a 136/160; stížnost paní M. Novotné; žádost o prodej pozemku před RD čp. 45; stížnost na podmáčení RD čp. 45; revize stávajících smluv na pronájem obecního pozemků.