Nezařazené

Zápis č. 1 ze zasedání OZ dne 13.2.2012

Obecní úřad Mezouň6.3.2012 – Na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 13. února 2012 bylo projednáno mj. následující: Kvalifikační kritéria KANALIZACE a ČOV Mezouň; dohoda o narovnání – Crestyl; vyhlášení konkurzního řízení na ředitelku MŠ; žádost o podání dotace na dětské hřiště na MMR; informace Mas Karlštejnsko; informace z jednání regionu Pláně, VYKO; řešení odtoku vody – POLDR; příprava rozpočtu na rok 2012, rozpočtový výhled. Zápis je dostupný v rubrice Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ.