Obecní úřad

Zápis č. 1/2023 ze zasedání zastupitelstva 31.1.2023

Do rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis č. 1/2023 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 31. ledna 2023.

Na programu bylo následující:

 1. Volba člena kontrolního výboru
 2. Odpadové hospodářství obce – bioodpady, kontejnery na velkoobjemový odpad
 3. Smlouva o zřízení místa zpětného odběru v rámci projektu „Zelená obec“ se společností REMA Systém, a.s.
 4. Výměna vodoměrů u odběrných míst v obci
 5. Spolupráce mezi obcemi Mezouň a Tachlovice při zřízení polní cesty spojující obce Mezouň a Tachlovice.
 6. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi obcí Mezouň a společností ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku parc. č. 351/1, v k.ú. Mezouň.
 7. Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu obce na rok 2023
 8. Dohoda o provedení práce pro člena zastupitelstva na rok 2023
 9. Spolupráce při tvorbě Digitální technická mapa Středočeského kraje
 10. Modernizace rozhlasu
 11. Ostatní (využití komunitního centra za účelem oslav narozenin a uzavřených společenských akcí pro děti a dospělé; zřízení nového pracovního místa pro administrativního pracovníka; informace z jednání DSO Český kras-Pláně – železniční tunel Praha-Beroun, návaznost autobusů s vlakem, územní plán obce Mezouň, pořízení fotopasti)