Obecní úřad

Zápis č. 1/2022 ze zasedání zastupitelstva 22.2.2022

Do rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis č. 1/2022 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 22. února 2022.

Na programu bylo následující:

 1. Žádost o odkup nebo dlouhodobý pronájem části pozemku č.parc. 423/2
 2. Cenová nabídka na šikmý letecký snímek Mezouň 2022
 3. Cenová nabídka na zhotovení betonové podlahy dílny ve Spolkovém domě Mezouň
 4. Cenová nabídka Přenosy ČSOV
 5. Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu obce na rok 2022
 6. Fakturace „KCM – IROP“
 7. Veřejnoprávní smlouva Pošta Partner
 8. Dohoda o změně hranic obcí Mezouň a Nučice
 9. Uzavírání dohod o provedení práce na rok 2022
 10. Pronájem budovy bývalé staré hasičské zbrojnice na poz.č.parc. st. 74 v k.ú. obce Mezouň na dobu určitou jednoho roku
 11. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 19.4.2021
 12. Cenová nabídka na certifikované herní prvky do MŠ Mezouň
 13. Ostatní (návrh Smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti na rok 2022; stezka na Krahulov, přechody pro chodce)