Obecní úřad

Zápis č. 1/2021 ze zasedání zastupitelstva 25.1.2021

Do rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplně zápis č. 1/2021 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 25. ledna 2021.

Na programu bylo následující:

  1. Územní opatření o stavební uzávěře Mezouň-vydání
  2. Doplnění dopravního značení v křižovatce III/10125 A III/10126, Mezouň
  3. Přeložka silnice III/10125, Vysoký Újezd u Berouna-vyjádření
  4. Změna ceny za likvidaci odpadů na rok 2021 – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
  5. Zápis o užívání staré hasičské zbrojnice
  6. Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu obce na rok 2021
  7. Ostatní (novostavba RD na pozemku 74/5)