Obecní úřad

Zápis č. 1/2019 ze zasedání zastupitelstva obce 21.1.2019

Do rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis č. 1/2019 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 21. ledna 2019.

Na programu bylo následující:

  • Žádost o poskytnutí dotace ze Středočeského kraje na venkovní posilovnu a workoutové hřiště;
  • smlouva o úpravě práv a povinností vlastníků vodovodů a kanalizací (vodovod. a kanalizační řad na poz.č. parc. 238/2 a 239/3);
  • smlouva budoucí o věcném břemeni s firmou ČEZ Distribuce na vedení kNN pro poz.č.parc. 25 a 107/10;
  • strategický rozvojový plán obce na r. 2019-2022;
  • rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu obce na r. 2019;
  • stanovení ceny za věcná břemena pro vedení inženýrských sítí v pozemcích obce;
  • žádost o poskytnutí finančního příspěvku na dětský karneval;
  • výběrové řízení na místo administrativního pracovníka na OÚ Mezouň;
  • dopravní řešení křižovatky U Křížku;
  • vyčlenění účtu obce u České spořitelny na platby za výběr stočného.