Nezařazené

Zápis č. 6 ze zasedání zastupitelstva dne 20.7.2010

3.8.2010 – Na zasedání obecního zastupitelstva dne 20. července 2010 bylo projednáno mj. následující: rozpočtové opatření č. 2/2010, schválení přidělených dotací (na rekonstrukci bývalé hasičské zbrojnice, na hudební akci Mezouňský zavírák a na výsadbu stromů u poldru), výstavba komunikace v lokalitě Pod Hájem, příprava výběrových řízení na zakázky malého rozsahu (rekonstrukce býv. hasičské zbrojnice a zajištění výběrového řízení pro veřejnou zakázku – kanalizace a ČOV), zpracování projektové dokumentace na zateplení budovy obecního úřadu.

Zápis ze zasedání naleznete v rubrice Zápisy ze zasedání OZ.