Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO VYKO za rok 2015