Záměr pronajmout pozemky ve vlastnictví obce k zemědělským účelům (135/106, 135/160, 196/2, 196/3, 196/4, 196/5)