Záměr prodeje pozemku č. parc. 400/23 o výměře 7m2 ve vlastnictví obce Mezouň