Záměr prodeje části pozemku č.parc. 271/35 a části pozemku č.parc. 234