Výzva k uplatnění práv účastníků řízení – správní řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu M. Plačková