VYROZUMĚNÍ, VÝZVA A POUČENÍ OSOB ZÚČASTNĚNÝCH NA ŘÍZENÍ o návrhu na zrušení opatření obecné povahy č. 1/2021 – „Územní opatření o stavební uzávěře Mezouň“