Výroční zpráva za rok 2016 o poskytování informací