Výroční zpráva za rok 2015 o poskytování informací