Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí příspěvku na provoz Pošty Partner v obci Vysoký Újezd