Veřejné zasedání obecního zastupitelstva  dne 4. 9. 2017