Veřejné zasedání obecního zastupitelstva  dne 29. 8. 2016