Veřejné zasedání obecního zastupitelstva  dne 28. 11. 2016