Veřejné zasedání obecního zastupitelstva  dne 19. května 2015