Veřejné zasedání obecního zastupitelstva  dne 19. 6. 2017