VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – kácení v lesních porostech smrků a borovic