VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MZe – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019

Značka: | Zveřejněno od: 09.12.2019 | Zveřejněno do: 31.12.2022 | Typ: | Původce: Ministerstvo zemědělství

Obsah vyvěšení

Týká se kůrovcové kalamity v lesích

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Ministerstvo zemědělství

Zveřejněno od: 09.12.2019

Zveřejněno do: 31.12.2022