Veřejná vyhláška FÚ pro Středočeský kraj – daň z nemovitých věcí na rok 2019