Územní rozhodnutí Mezouň – Výtlaky splašků a ČS, Doplnění vodovodu a kanalizace