Účetní závěrka DSO Český kras – Pláně k 31.12.2015