SHROMÁŽDĚNÍ STAROSTŮ REGIONU ČESKÝ KRAS – PLÁNĚ – 21.5.2019