SHROMÁŽDĚNÍ STAROSTŮ REGIONU ČESKÝ KRAS – PLÁNĚ – 19.3.2019