SHROMÁŽDĚNÍ STAROSTŮ REGIONU ČESKÝ KRAS – PLÁNĚ – 17.9.2019