SHROMÁŽDĚNÍ STAROSTŮ REGIONU ČESKÝ KRAS – PLÁNĚ – 17.12.2019