SHROMÁŽDĚNÍ STAROSTŮ REGIONU ČESKÝ KRAS – PLÁNĚ – 11.6.2019