Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1.8.2020