Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce

Značka: | Zveřejněno od: 02.05.2023 | Zveřejněno do: 02.06.2023 | Typ: | Původce: VAK Beroun

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: VAK Beroun

Zveřejněno od: 02.05.2023

Zveřejněno do: 02.06.2023