Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

Značka: | Zveřejněno od: 25.05.2022 | Zveřejněno do: 25.06.2022 | Typ: | Původce: VAK Beroun

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: VAK Beroun

Zveřejněno od: 25.05.2022

Zveřejněno do: 25.06.2022