Oznámení záměru pronajmout část pozemku č.parc. 400/4