Oznámení – zahájení řízení o prodloužení lhůty k dokončení stavby – Vysoký Újezd technická infrastruktura