Oznámení o záměru prodat pozemek č.parc. 345/8 o výměře 63 m2