Oznámení o zahájení správního řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu – M. Pousková