Oznámení o výběrovém řízení čís. SBE/003/2015 a jeho podmínkách – parcela č. 205