Oznámení o výběrovém řízení čís. SBE/001/2015 a jeho podmínkách – parcela č. 202,