Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise (Volba prezidenta České republiky)