Oznámení o svolání okrskové volební komise (volby do Evropského parlamentu)